FORUM MMA | VALE TUDO | BJJ  | MUAY THAI | GLADIO Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album  Download
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
Survival
Autor Wiadomość
Dr W 
Administrator
Beyond The Cage


Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 16 Kwi 2007
Posty: 2955
Skąd: MMA POLSKA MMA LUBLIN MMA SWIDNIK
Wysłany: 2007-12-23, 13:14   Survival

Survival (outdoor survival, surwiwal, sztuka przetrwania, szko?a przetrwania), rodzaj aktywno?ci cz?owieka skierowanej na gromadzenie wiedzy i umiej?tno?ci zwi?zanych z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych. Powszechnie uwa?a si?, ?e survival przynale?y do grupy zwanej sporty ekstremalne, jednak ze wzgl?du na ma?o widowiskowy charakter, brak form rywalizacji, a tak?e brak jakichkolwiek formalnych struktur, nale?y sk?oni? si? ku pogl?dowi, ?e jest to raczej spontaniczna dzia?alno?? rekreacyjna.

Jako forma rekreacji survival wi??e si? ze szkoleniem polegaj?cym na ?wiczeniu odporno?ci fizycznej czy psychicznej. Potocznie si? s?dzi, ?e jest "zabaw? w partyzantk?" albo "wiecznymi podchodami" i polega na ?ywieniu si? korzonkami oraz d?d?ownicami, na byciu abnegatem.

W?r?d wielu odmian survivalu (militarny, le?ny, miejski) zaczyna przewa?a? my?l zwi?zana z d??eniem do og?lnej zaradno?ci w sytuacjach trudnych i opresyjnych. Jest to przeciwwaga dla sygnalizowanej przez psycholog?w - badaczy tzw. "cywilizacji HI-TECH" - dominacji postawy "bezradno?ci wyuczonej" w?r?d spo?ecze?stw wysoko rozwini?tych. Uznawany za polskiego ideologa survivalu Krzysztof J. Kwiatkowski ("Krisek") przeciwstawia okazjonalnemu survivalovi rekreacyjnemu specyficzn? form? samodoskonalenia ci?g?ego, wyzwalaj?cego w?asn? aktywno?? (rozumian? jako "nie bycie bezradnym"), kszta?c?cego "orientacj? w rzeczywisto?ci". Nazywa t? postaw? "survival jako modus vivendi" - spos?b ?ycia. Zgodnie z tym survival jest multidyscyplin? ??cz?c? podstawow? wiedz? z psychologii, fizjologii, medycyny i ratownictwa, botaniki, fizyki i chemii, geografii, meteorologii oraz traperki. Dotyczy w tym samym stopniu przetrwania na odludziu w g?rach lub w lesie, jak i trz?sienia ziemi, wichury, po?aru czy powodzi, a tak?e unikni?cia skutk?w ludzkiej agresji czy autodestrukcji (depresji, na?og?w, itp.). Gromadzona wiedza, doskonalona w indywidualnych b?d? grupowych ?wiczeniach, ma prowadzi? do og?lnej sprawno?ci psychofizycznej, kt?rej specyfik? Kwiatkowski nazywa "sta?? gotowo?ci? do ratownictwa".

Jego zdaniem zajmowanie si? survivalem (nie jest to to?same z "uprawianiem" - jak sportu) nie wi??e si? ze szczeg?lnymi predyspozycjami fizycznymi czy psychicznymi, lecz w konsekwencji w naturalny spos?b prowadzi do rozwoju wielu funkcji psychofizycznych organizmu. Survival wymaga refleksyjno?ci, sta?ego wzbogacania indywidualnego do?wiadczenia. Poniewa? obszarem zainteresowania survivalu jest "ekstremum" oraz bezpieczne przekraczanie indywidualnych barier i zahamowa? - mo?e si? przyczyni? do zwi?kszenia zr?wnowa?enia psychicznego i odporno?ci na stres. Celem survivalu jest przede wszystkim wzrost zaradno?ci i skuteczno?ci w dzia?aniach.

W formie znanej jako "szko?a przetrwania" survival istnieje od drugiej po?owy XX wieku w zwi?zku z rozwojem szkole? w okresie wojny w Korei. Du?e straty w?r?d pilot?w ameryka?skich zestrzelonych nad terytorium wroga wymusi?y przygotowywanie ?o?nierzy do przetrwania w nieprzyjaznych warunkach.

Mimo ?e powszechnie uwa?a si? survival za dziedzin? militarn?, korzenie sztuki przetrwania znajduj? si? w prehistorii, u tzw. "dzikich lud?w" oraz w... ?yciu codziennym wsi. Survival jest bliski skautingowi, woodcraftowi, harcerstwu, puszcza?stwu... Survival z zamys?u ma by? metod? przeciwdzia?aj?c? i koryguj?c? naruszon? r?wnowag? mi?dzy natur? a cywilizacj?.

Pierwsz? w Europie szko?? przetrwania za?o?y? nasz rodak Jacek Pa?kiewicz w Bassano del Grappa ko?o Wenecji, we W?oszech. Jest on r?wnie? autorem pierwszej polskiej ksi??ki o survivalu, lecz by? to przek?ad z w?oskiego. Ten rodzaj dzia?alno?ci bywa na?ladowany przez polskie firmy turystyczne oraz zajmuj?ce si? teamworkingiem id?ce jednak zdecydowanie w stron? form rekreacyjno-integracyjnych, z pomini?ciem element?w kompetencyjnych.

W europejskim kr?gu kulturowym do wa?niejszych postaci survivalu nale?? - poza tu wymienionymi - Raymond Mears, kt?rego programy dotycz?ce przetrwania w trudnych warunkach regularnie pokazywane s? w telewizji w Discovery Channel, czy John Wisemann, na kt?rego do?wiadczeniu zdobytym w jednostkach SAS bazuj? szkolenia wielu firm survivalowych. Pierwszy z nich reprezentuje le?ny styl survivalu, drugi za? - g??wnie militarny i miejski. Mo?na spotka? te? polskie nazwiska - s? to Mors Kochanski w Kanadzie i Jerzy "Jerry" Roma?czuk w Niemczech.

W?r?d polskich survivalowc?w najg?o?niej jest o Piotrze Van der Coghen, Piotrze Bernabiuku, Arkadiuszu Pawe?ku, Andrzeju Trembaczowskim czy Bogdanie Ja?kiewiczu. Do legendy ju? przesz?a 6 Samodzielna Harcerska Dru?yna G?rsko-Zwiadowcza „WIDMO” Hufca ZHP K?dzierzyn-Ko?le. Jej kontynuacj? jest obecnie Akademia Przygody. Poniewa? dzia?alno?? survivalowa nale?y raczej do niszowych, zw?aszcza, ?e unika si? tu kontaktu z du?ymi skupiskami ludzi, informacje o survivalu pojawia?y si? dzi?ki periodykom takim, jak Komandos, nieistniej?cy ?o?nierz Polski, a szczeg?lnie - r?wnie? ju? nie istniej?cy Survival.

Pierwsz? polsk? - napisan? w Polsce i m?wi?c? o naszych warunkach - jest ksi??ka Kwiatkowskiego. Ten pedagog zauwa?y? du?y potencja? tkwi?cy w survivalu, st?d praca ta wyra?nie wskazuje na edukacyjny charakter sztuki przetrwania. Niekt?re kraje (np. USA, Niemcy, Wlk. Brytania) przywi?zuj? wag? do pos?ugiwania si? metod? survivalow? w terapii oraz resocjalizacji dzieci i m?odzie?y. Metoda ta jest nastawiona na uwypuklenie "naturalnego przewodnictwa" oraz "znajdowanie samego siebie".

W Polsce survival nie jest znany i rozumiany. Nawet pojawienie si? go w dokumentach ministerstwa edukacji nie przes?dza o tym, ?e ministerstwo to wie o co w survivalu chodzi - jest on traktowany jako dzia?alno?? sportowa, o czym ?wiadczy powierzenie edukacji survivalowej akademii wychowania fizycznego, czyli ulokowanie survivalu w sferze rekreacji i "wyczynu". Ze wzgl?du na multidyscyplinarno?? sztuki przetrwania oraz mocno zaznaczone elementy samodoskonalenia si?, survival powinien raczej znale?? swe miejsce ju? w edukacji podstawowej.

Warto zaznaczy? du?? rol? wiedzy survivalowej dla bezpiecze?stwa osobistego, co w ?wietle przemian spo?eczno-obyczajowych Polski, czy zmian klimatycznych Ziemi, ma szanse w przysz?o?ci stanowi? bardzo istotny element poznawczy nowych czas?w.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Survival
_________________
Gladii ius et potestas

Ius vitae ac necis
WWW.GLADIO.COM.PL
MMA POLSKA LUBLIN SWIDNIK
Specjalnoje Naznaczenije
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
GLADIO SYNDICATE MMA VALE TUDO BJJ MUAY THAI POLSKA LUBLIN SWIDNIK INFO SPORT
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12