FORUM MMA | VALE TUDO | BJJ  | MUAY THAI | GLADIO Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album  Download
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
World Karate Federation Przepisy zawodów
Autor Wiadomość
Dr W 
Administrator
Beyond The Cage


Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 16 Kwi 2007
Posty: 2955
Skąd: MMA POLSKA MMA LUBLIN MMA SWIDNIK
Wysłany: 2007-09-20, 01:57   World Karate Federation Przepisy zawodów

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ 1: POLE WALKI DO KUMITE
ARTYKUŁ 2: OFICJALNY STRÓJ
ARTYKUŁ 3: ORGANIZACJA ZAWODÓW KUMITE
ARTYKUŁ 4: ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI
ARTYKUŁ 5: CZAS TRWANIA WALKI
ARTYKUŁ 6: PUNKTACJA
ARTYKUŁ 7: KRYTERIA OCENY
ARTYKUŁ 8: ZACHOWANIA ZABRONIONE
ARTYKUŁ 9: KARY
ARTYKUŁ 10: KONTUZJE I WYPADKI NA ZAWODACH

ARTYKUŁ 1: POLE WALKI DO KUMITE
Pole walki musi być płaskie i bezpieczne.
Pole walki musi być kwadratem ułożonym z mat, o bokach równych 8 m (mierzonych z zewnątrz), z dodatkową strefą bezpieczeństwa o szerokości 2 m. Powinna być czysta strefa bezpieczeństwa po 2 m z każdej strony. Pole może być podniesione ponad poziom podłogi na wysokość 1 m. Wyniesiona platforma musi mieć boki o długości nie mniejszej niż 12 m, tak aby zawierała pole walki i strefę bezpieczeństwa.
W odległości 2 m od środka pola walki, musi być narysowana linia o długości 0,5 m dla oznaczenia pozycji Sędziego Prowadzącego (SP)
Dla oznaczenia pozycji wyjściowych zawodników, pole walki musi mieć narysowane dwie równoległe linie o długości 1 m każda, usytuowane prostopadle do linii sędziowskiej, w odległości 1,5 m od środka pola.
Sędziowie boczni powinni siedzieć w strefie bezpieczeństwa, jeden ustawiony twarzą do SP i po jednym za każdym z zawodników, w odległości 1 m w kierunku SP. Każdy powinien posiadać czerwone i niebieskie chorągiewki.
Arbiter powinien siedzieć na małym krzesełku, tuż poza obszarem strefy bezpieczeństwa, za plecami i z lewej strony SP. Powinien posiadać czerwoną flagę i gwizdek.
Sędzia kontrolujący zapis protokółu powinien siedzieć za stołem oficjalnym, pomiędzy sędzią zapisującym punkty i sędzią mierzącym czas.
Jednometrowa granica powinna być w odmiennym kolorze od strefy planszy.
OBJAŚNIENIE:

W rejonie 1 m od zewnętrznego wymiaru pola walki nie mogą znajdować się żadne ogłoszenia, reklamy, ściany, kolumny itd.
Użyte maty nie powinny być śliskie (tzn. nie powinny się ślizgać po podłożu). Powinny mieć niski współczynnik tarcia na swej górnej powierzchni. Nie mogą być tak grube jak maty do Judo gdyż spowalnia to ruchy Karate. SP musi upewnić się, że części maty nie rozsuwają się w czasie zawodów, gdyż szczeliny między nimi mogą powodować kontuzje i stanowić niebezpieczeństwo. Muszą być oficjalnie zatwierdzone przez WKF.


ARTYKUŁ 2: OFICJALNY STRÓJ
Zawodnicy i ich trenerzy muszą nosić oficjalny strój wg zasad podanych poniżej
Komisja Sędziowska może zdyskwalifikować każdego sędziego lub zawodnika, który nie dostosuje się do tych przpisów.
SĘDZIOWIE

Sędziowie prowadzący i boczni muszą nosić strój oficjalny określony przez Komisję Sędziowską. Strój ten musi być noszony na wszystkich zawodach i kursach.
Oficjalny strój powinien wyglądać następująco:
- jednorzędowa marynarka koloru granatowego z dwoma srebrnymi guzikami,
- biała koszula z krótkim rękawem,
- oficjalny granatowy krawat noszony bez spinki,
- gładkie, jasnopopielate spodnie bez mankietów,
- granatowe lub czarne skarpetki bez wzorów i czarne buty na miękkiej podeszwie,
- kobiety sędziujące zawody mogą nosić spinki.
ZAWODNICY

Zawodnicy powinni mieć białe, nie oznakowane karate gi bez lampasów lub lamówek. Może się ona znajdować tylko na lewej piersi bluzy i nie może przekraczać 10 x 10 cm. Tylko oryginalne znaki fabryczne mogą być umieszczane na gi i w normalnie przyjętych miejscach (np. dolny brzeg bluzy gi i na wysokości pasa na spodniach). Dodatkowo, może być noszony na plecach, numer identyfikacyjny wydany przez Komitet Organizacyjny Zawodników. Jeden zawodnik powinien nosić czerwony pas, a drugi biały. Niebieski i czerwony pas muszą mieć po około 5 cm pozostało z każdej strony węzła.
Pomimo powyższego punktu 1. Zarząd PZKarate może zezwolić na używanie specjalnych napisów lub znaków firmowych, od uznanych sponsorów.
Bluza, po przewiązaniu talii pasem, musi być tak długa, aby zakrywała biodra, ale nie dłuższa niż 3/4 uda. W przypadku kobiet, gładka biała podkoszulka typu T-shirt, może być założona pod bluzę karate gi.
Rękawy bluzy nie mogą być dłuższe niż do zgięcia nadgarstka i nie krótsze niż do połowy przedramienia. Rękawy nie mogą być podwinięte.
Długość spodni musi być wystarczająca, aby zakryć 2/3 podudzia. Spodnie nie mogą być podwinięte.
Każdy zawodnik musi mieć czyste włosy, o takiej długości, aby nie przeszkadzały w walce. Noszenie hachimaki (opaski na włosy) jest zabronione. Jeśli SP stwierdzi, że zawodnik ma brudne lub zbyt długie włosy, może za zgodą Komisji Sędziowskiej, nie dopuścić zawodnika do walki. W kumite zabrania się noszenia metalowych spinek do włosów. W kata delikatna spinka jest dopuszczalna.
Zawodnicy muszą mieć krotko obcięte paznokcie i nie mogą posiadać żadnych metalowych czy innych przedmiotów, mogących spowodować kontuzje u przeciwnika. Użycie metalowych klamer na zęby musi być zatwierdzone przez SP i Lekarza Zawodów. Zawodnik przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek kontuzje.
Napięstniki zatwierdzone przez WKF są obowiązkowe, jeden zawodnik używa czerwonych, a drugi niebieskich.
Ochraniacze na zęby są obowiązkowe.
Bokserskie i miękkie nagolenniki są dopuszczalne. Ochraniacze na śródstopie są zabronione.
Okulary są zabronione. Miękkie szkła kontaktowe mogą być używane na wyłączna odpowiedzialność zawodnika.
Zabrania się używania nieautoryzowanego sprzętu lub ubioru. Kobiety mogą używać dodatkowe, autoryzowane wyposażenie ochronne takie jak ochraniacze na piersi.
Wyposażenie ochronne powinno posiadać homologację WKF o ile tak zadecyduje Zarząd PZKarate.
Na używanie bandaży, plastrów, czy opasek założonych w wyniku powstania kontuzji, musi zezwolić Komisja Sędziowska na wniosek Lekarza Zawodów.
TRENERZY

Trener powinien przez cały czas trwania zawodów, nosić dres wraz z widoczną licencją.
OBJAŚNIENIE

Zawodnik musi nosić pojedynczy pas. Aka -koloru czerwonego, Shiro - koloru niebieskiego. Podczas walki nie mogą być noszone pasy oznaczające stopień.
Ochraniacze na zęby powinny być dopasowane przez lekarza. Nie dopuszcza się używania ochron krocza zaopatrzonych w wymienne wkładki plastikowe. Osoby używające takich ochron polegają karą regulaminowym.
Mogą istnieć względy religijne do noszenia szczególnego rodzaju stroju, np. takie jak turbany lub amulety. Osoby, pragnące nosić ze względów religijnych stroje interpretowane jako stroje nieautoryzowane, winny zgłosić ten fakt Komisji Sędziowskiej z odpowiednim wyprzedzeniem przed turniejem. Komisja Sędziowska ma obowiązek sprawdzić szczegółowo każdy taki przypadek, Nie ma to zastosowania do osób, które występują z tym problemem w dniu zawodów, w których zamierzają wziąć udział.
Jeśli zawodnik zjawia się na polu walki niewłaściwie ubrany, to nie zostaje on natychmiast zdyskwalifikowany, lecz otrzymuje 1 minutę czasu na uporządkowanie stroju.
O ile Komisja Sędziowska wyrazi zgodę, to sędziowie mogą występować bez marynarek.

ARTYKUŁ 3: ORGANIZACJA ZAWODÓW KUMITE
Turniej karate może się składać z konkurencji kumite i/lub kata. Konkurencje kumite mogą być podzielone na rozgrywki drużynowe i indywidualne. Konkurencje indywidualne mogą dzielić się na kategorie wagowe i kategorię Open. Kategorie wagowe dzielą się ostatecznie na walki. Termin "walka" określa ponadto pojedynczą walkę kumite, pomiędzy walczącymi ze sobą członkami drużyn.
Żaden zawodnik nie może być zastąpiony innym podczas rozgrywek indywidualnych.
Zawodnicy lub drużyny, które nie stawiają się do walki po wywołaniu, zostaną zdyskwalifikowani (Kiken) z konkurencji.
W walkach drużynowych, każda ekipa musi składać się z nieparzystej liczby zawodników. Drużyny męskie składają się z 7 zawodników, z pięcioma walczącymi w danej rundzie. Drużyny kobiece składają się z 4 zawodniczek, z trzema walczącymi w danej rundzie.
Wszyscy zawodnicy są członkami ekipy. Nie ma ustalonych rezerwowych.
Przed każda walką przedstawiciel drużyny musi dostarczyć do stolika sędziego głównego oficjalny formularz, podający nazwiska i kolejność walk członków ekipy. Uczestnicy wybierani są z całej siedmioosobowej lub czteroosobowej ekipy i ich kolejność startu może się zmieniać przed każdą rundą, ale raz zapisana nie może już być zmieniona.
Drużyna zostanie zdyskwalifikowana jeśli ktokolwiek z jej członków lub jej Trener zmieni skład, bez wcześniejszej zmiany w formularzu walk.
OBJAŚNIENIE:

,,Runda" jest to oddzielny etap zawodów przeprowadzony w celu wyłonienia finalistów. Podczas eliminacji rozgrywek kumite, rundy eliminują 50% zawodników. W tym kontekście pojęcie "runda", może odnosić się zarówno do etapu eliminacji wstępnych, jak i repasaży. W rozgrywkach indywidualnych pozwala to każdemu zawodnikowi na jedną walkę na planszy w czasie rundy.
Używanie nazwisk zawodników rodzi wiele problemów z ich wymową i identyfikacją. Dlatego też powinny być przydzielone i używane numery identyfikacyjne.
Podczas ustawienia się na linii wyjściowej, drużyna powinna składać się z zawodników aktualnie walczących. Zawodnk(cy) nie uczestniczący w walce oraz trener nie ustawiają się z nimi, lecz powinni usiąść na miejscu dla nich wyznaczonym.
Porządek walk powinien być dostarczony przez Trenera lub wyznaczonego z drużyny zawodnika. Jeśli Trener dostarcza listę, powinien być łatwo roz:poznawalny, w przeciwnym wypadku zgłoszenie może zostać odrzucone. Lista musi zawierać nazwę klubu/miasta, kolor pasa przydzielony drużynie w tym spotkaniu i porządek walczących zawodników. Na liście powinny być podane nazwiska zawodników, jak i numery startowe. Lista musi być podpisana przez Trenera lub wyznaczoną osobę.
Jeśli z powodów jakiegoś błędu w zapisie, walczył niewłaściwy zawodnik - to bez względu na wynik - walka uznana jest za nieważną. W celu ograniczenia takich błędów, zwycięzca danej walki, musi przed opuszczeniem pola walki potwierdzić swoje nazwisko przy stole kontrolnym.


ARTYKUŁ 4: KOMISJA SĘDZIOWSKA
Zespół Sędziowski do każdej walki składa się z jednego Sędziego Prowadzącego (SHUSHIN), trzech Sędziów Bocznych (FUKUCHIN) i jednego Arbitra (KANSA).
Dodatkowo, w celu ułatwienia prowadzenia walki, powinno zostać wyznaczonych kilka osób zajmujących się mierzeniem czasu, zapowiadających i prowadzących zapis walki.
OBJAŚNIENIE:

Na początku walki Kumite SP stoi poza obszarem pola walki. Po lewej jego stronie stoją Sędziowie Boczni nr 1 i 2, a po prawej Arbiter i Sędzia Boczny nr 3.
Po formalnej wymianie ukłonów pomiędzy zawodnikami i Zespołem Sędziowskim SP robi krok w tył, a Sędziowie Boczni i Arbiter, zwracają się ku sobie i kłaniają się. Następnie zajmują swoje pozycje.
Kiedy następuje zmiana w składzie Zespołu Sędziowskiego, to odchodzący sędziowie robią krok w przód i zwracają się twarzą do nowego zespołu. Kłaniają się na komendę SP z nowego składu, a następnie opuszczają w rzędzie, jeden za drugim, pole walki.
Kiedy zmienia się pojedynczy sędzia, to nowy sędzia podchodzi do odchodzącego, kłaniając się sobie i zamieniają miejscami.


ARTYKUŁ 5: CZAS WALKI
Czas trwania walki Kumite, wynosi 3 minuty dla seniorów (walki drużynowe i indywidualne) i 2 minuty dla kobiet, juniorów i kadetów.
Pomiar czasu walki rozpoczyna się w momencie, gdy SP daje sygnał do rozpoczęcia walki, a jest zatrzymywany zawsze, gdy pada komenda "YAME".
Sędzia mierzący czas powinien wyraźnie zasygnalizować za pomocą głośnego sygnału lub dzwonkiem, że pozostało "30 sekund do końca" - ATOSHI BARAKU lub "czas minął". Sygnał "czas minął" oznacza koniec walki. SP powtarza głośno, tak aby usłyszeli zawodnicy, informację o ATOSHI BARAKU.


ARTYKUŁ 6: PUNKTACJA
Punktacja jest następująca:
a) SANBON - Trzy punkty
b) NIHON - Dwa punkty
c) IPPON - Jeden punkt

Punkt jest przyznawany, kiedy technika jest wykonana zgodnie z następującymi kryteriami na strefę punktowaną:
a) Dobra forma,
b) Sportowa postawa,
c) Dynamiczne wykonanie,
d) Zachowanie ciągłej uwagi (Zanshin),
e) "Wejście w czas" ("Timing"),
f) Właściwy dystans,

SANBON jest przyznawany za:
a) Kopnięcia na Jodan,
b) Rzuty lub podcięcia przeciwnika na Tatami, zakończone punktowaną techniką,.

NIHON przyznawany jest za:
a) Kopnięcia na Chudan,
b) Ciosy na tył pleców,
c) Kombinacja technik ręcznych z których każda powinna być zaliczona na punkt,
d) Wytrącenie przeciwnika z równowagi i wykonanie punktowanej techniki

IPPON jest przyznawany za:
a) Chudan lub Jodan Tsuki,
b) Uchi.

Ataki są ograniczone do następujących stref:
a) Głowa,
b) Twarz,
c) Szyja,
d) Brzuch,
e) Klatka Piersiowa,
f) Plecy,
g) Boki.

Efektywna technika wykonana w momencie sygnału kończącego walkę, jest ważna. Atak, jeśli nawet był skuteczny, ale wykonany po komendzie do przerwania lub zatrzymania walki nie może zostać zaliczony, a nawet może zostać nałożona kara na popełniającego takie wykroczenie.
Żadna technika, nawet poprawna technicznie, nie zostanie zaliczona, gdy zostanie wykonana w czasie, gdy obaj zawodnicy byli poza polem walki. Jednak, gdy jeden z zawodników wykona efektywną technikę, pozostając w obszarze pola walki, zanim SP powie "Yame", to zostanie ona zaliczona.
Jednocześnie wykonanie przez obu zawodników punktowane techniki (Aiuchi) nie są zaliczane.
OBJAŚNIENIE:

Chwytanie przeciwnika lub rzucanie, może nastąpić jedynie po wykonaniu realnej techniki Karate lub jako odpowiedź na atak przeciwnika, który próbował atakować i usiłował rzucać lub klinczować.
Ze względów bezpieczeństwa, rzuty kiedy przeciwnik nie był trzymany, lub był niebezpiecznie rzucony, lub punkt rzutu jest powyżej linii bioder, są zabronione i mogą otrzymać ostrzeżenie lub karę. Wyjątkami są tu techniki konwencjonalnych podcięć Karate, podczas których nie ma potrzeby trzymać przeciwnika, takie jak: De Ashi Barai, Ko Uchi Gari, Kani Waza itd. Po wykonaniu rzutu, SP pozwala zawodnikom na 2-3 sekundy prowadzenia walki w celu wykonania punktowanej techniki.
Technika wykonana w "dobrej formie" musi wykazać duże prawdopodobieństwo skuteczności, jaką by prawdopodobnie miała, gdyby została wykonana według zasad tradycyjnego Karate.
"Sportowa postawa" jest składnikiem dobrej formy i dotyczy otwartej, uczciwej walki, dotyczy również wysokiej koncentracji, nierozerwalnie związanej z punktowaną techniką.
"Dynamiczne zastosowanie" określa się i szybkość techniki oraz namacalną wolę sukcesu.
"Zachowanie ciągłej uwagi" (ZANSHIN) jest kryterium często pomijanym przy ocenie techniki. Jest to stan ciągłego zaangażowania, w którym zawodnik utrzymuje koncentrację, obserwację i świadomość możliwości przeciwnika do kontrataku. Zawodnik nie odwraca twarzy w czasie wykonywania techniki i pozostaje twarzą do niego, również po technice.
"Wejście w czas" ("Timing") oznacza wykonanie techniki, wtedy kiedy ma ona największy potencjalny efekt.
"Właściwy dystans" oznacza wykonanie techniki w takim dystansie, który zapewnia jej największą efektywność. I tak np. jeśli technika jest wykonywana w momencie, gdy przeciwnik szybko ucieka do tylu, to potencjalny efekt takiego ciosu jest ograniczony.
Pojęcie "dystansu" odnosi się również do punktu, w którym technika dochodzi do celu lub dochodzi do bezpośredniej jego bliskości. Cios lub kopnięcie, które uderza w miejsce między powierzchnią skóry a 2-3 cm od twarzy, powinien być uznany za wykonany we właściwym dystansie. Jednak ciosy na poziom Jodan wykonane we właściwym dystansie i których przeciwnik nie usiłuje zblokować lub uniknąć, zostaną zaliczone pod warunkiem, że technika odpowiada pozostałym kryteriom.
Słaba technika pozostanie zawsze słabą techniką - bez względu na to gdzie i jak zostanie wykonana. Technika, która jest źle wykonana, ale w dobrej formie lub brakuje jej siły, nie zostanie zaliczona.
Techniki zadawane poniżej pasa, mogą być punktowane, o ile są zadawane powyżej kości łonowej. Szyja i gardło mogą być celem ataku. Jednak żaden kontakt z gardłem nie jest dozwolony, chociaż punkt może zostać przyznany jedynie za technikę właściwie skonstruowaną, która nie dotknęła skóry.
Technika skierowana na poziom łopatek, może uzyskać punkt. Nie punktowana część barków to połączenie górnej części kości ramienia z łopatką i obojczykiem.
Sygnał gongiem kończący walkę oznacza jednocześnie koniec możliwości zdobycia punktu w tej walce, nawet jeśli SP przez nieuwagę nie przerwie walki natychmiast. Sygnał kończący walkę nie oznacza bynajmniej zakazu nałożenia na zawodnika kary. Kary mogą być nakładane przez Zespół Sędziowski, aż do momentu, kiedy zawodnik opuści pole walki po jej zakończeniu. Kary mogą być nakładane również i potem, ale jedynie na wniosek Komisji Sędziowskiej.
Czyste AIUCHI są rzadkością. Nie chodzi tu tylko o jednoczesne wykonanie technik, ale również o to, iż obie muszą być technikami punktowanymi, każda musi być wykonana w dobrej formie, itd. Obie techniki mogą uderzyć jednocześnie, ale rzadkością jest, że obie zasługują na punkt SP nie może uznać za AIUCHI takich technik, gdy tylko jedna z nich może być zaliczona . Wówczas to nie jest AIUCHI.


ARTYKUŁ 7: KRYTERIA DECYZJI
Ostateczny wynik walki jest określony przez zawodnika, który zdobywa prowadzenie ośmioma punktami, lub przez upływ czasu, lub zdobycie wyższej ilości punktów, lub uzyskując wygraną przez decyzję sędziów (Hantei), lub przez Hansok lub Shikaku lub Kiken, przyznane przeciwnikowi.

Kiedy walka kończy się z równą ilością punktów, lub bez punktów, zwycięzca określany jest przez decyzję Zespoły Sędziowskiego (Hantei). Decyzja jest podejmowana według następujących zasad:
a) postawa, duch walki i siła prezentowana przez zawodników,
b) dominacja taktyki i prezentowanych technik,
c) który z zawodników zainicjował więcej akcji.
W walkach indywidualnych, gdy jest remis, ogłaszana jest dogrywka (Encho - Sen), nie dłuższa niż 1 min. Encho - Sen jest przedłużeniem walki i wszystkie kary i ostrzeżenia przyznane w pierwszej walce przechodzą do dogrywki. Pierwszy zawodnik, który zdobędzie punkt zostaje zwycięzcą. W wypadku, gdy żaden z zawodników nie zdobędzie punktu w czasie Encho - Sen, decyzja zostanie podjęta przez ostateczne głosowanie Zespołu Sędziowskiego (Hantei). Decyzja o zwycięstwie jednego lub drugiego zawodnika musi być ostatecznie podjęta.
W walkach drużynowych, w wypadku remisu, nie rozgrywamy walk dodatkowych (Encho - Sen)
W walkach drużynowych zwycięża ta drużyna, która ma więcej walk zwycięskich. Jeśli obie drużyny mają taką samą ilość zwycięstw, to zwycięzcą zostaje drużyna, której zawodnicy zdobyli więcej punktów, biorąc tu pod uwagę walki wygrane i przegrane.
Jeśli obie drużyny mają taką samą ilość walk zwycięskich i punktów, to wówczas powinna zostać rozegrana dodatkowa, decydująca walka. W wypadku, gdy i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędziowie ogłaszają dogrywkę (Encho - Sen), nie dłuższą niż 1 minuta. Pierwszy z zawodników, który zdobędzie punkt, wygrywa. W przypadku, jeśli nikt nie zdobędzie punktu, decyzja zostanie podjęta przez głosowanie (Hantei).
W walkach drużynowych mężczyzn, ekipa która wygrywa trzy walki, jest ogłaszana w tym momencie zwycięską, a w przypadku drużyn kobiecych, po wygraniu dwóch walk.
OBJAŚNIENIE:

Jeśli decydujemy o wyniku walki przez Hantei wówczas SP powinien zrobić krok poza pole walki, zawołać "Hantei", a następnie zagwizdać dwutonowo gwizdkiem. Sędziowie Boczni sygnalizują swoją opinię przez podniesienie chorągiewek, a SP powinien w tym samym czasie, podnieść swoją rękę w stronę wygrywającego zawodnika SP wydaje jeden, krótki sygnał gwizdkiem, wraca na swoją pozycję i ogłasza decyzję.
W przypadku jeśli jest remis, SP ogłasza remis (Hikiwake) i rozpoczyna Encho - Sen, jeśli jest to konieczne.
W przypadku remisu po Encho - Sen, po powrocie do pozycji wyjściowej, SP krzyżuje jedną rękę na piersi i podnosi ugiętą rękę ze strony wybranego zawodnika, pokazuje, że korzysta z decydującego głosu. A następnie wskazuje zwycięzcę w normalny sposób.


ARTYKUŁ 8: ZACHOWANIA ZABRONIONE
Są dwie kategorie zabronionych zachowań: Kategoria 1 i Kategoria 2

KATEGORIA 1.

Techniki z nadmiernym kontaktem, dotyczy to ataku na punktowane miejsca i technik z kontaktem na gardło.
Ataki na ręce lub nogi, krocze, stawy czy podbicie stopy.
Ataki na twarz otwartą dłonią.
Niebezpieczne lub zabronione rzuty, które powodują kontuzję.
KATEGORIA 2.

Udawania lub wyolbrzymiania kontuzji.
Powtarzających się wyjść poza pole walki (JOGAI).
Ataków MUBOBI, które odnoszą się do sytuacji, gdy jeden lub obaj zawodnicy okazują brak troski o bezpieczeństwo swoje lub przeciwnika.
Unikanie walki, nie dając tym samym przeciwnikowi możliwości zdobycia punktu.
Chwytania i usiłowania rzucania lub przewracanie przeciwnika, bez wykonania wcześniej realnego ataku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy przeciwnik usiłował chwytać lub rzucać pierwszy i kiedy punkt rzutu jest powyżej linii bioder.
Niepotrzebnego klinczowania, zapasów, pchania i chwytania, bez następującej po tym techniki.
Technik, które ze względu na swoją naturę, uniemożliwiają bezpieczne kontrolowanie ich przez przeciwnika oraz niebezpieczne i niekontrolowane ataki, bez względu na to, czy są zakończone czy nie.
Ataki głową, kolanami czy łokciami.
Mówienie lub prowokowanie przeciwnika, nie słuchanie poleceń SP. niegrzeczne zachowanie w stosunku do sędziów lub inne naruszenie etykiety.
OBJAŚNIENIE:

Tradycyjne techniki Karate, wykonywane z pełną siłą, mogą spowodować nadzwyczaj silną kontuzję, a nawet śmierć. Zawody Karate to sport i z tego powodu, część niebezpiecznych technik jest zakazana i wszystkie techniki muszą być kontrolowane. Wytrenowani zawodnicy mogą przyjąć stosunkowo silne uderzenia na umięśnione partie ciała, takie jak np. brzuch, ale głowa, twarz, szyja, pachwina i krocze są podatne na kontuzje. Z tego powodu jakakolwiek technika, która powoduje kontuzje, musi zostać ukarana, chyba, że poszkodowany sam do tego doprowadził. Zawodnicy muszą wykonywać wszystkie techniki z kontrolą i we właściwej formie. Jeśli tego nie robią, wtedy niezależnie od tego jakiej techniki użyli, muszą otrzymywać ostrzeżenie lub karę.


KONTAKT NA TWARZ -SENIORZY I JUNIORZY

dla seniorów i juniorów, jest dozwolony bezkontuzyjny, lekki, kontrolowany "dotykowy" kontakt na twarz, głowę i szyję, (ale nie na gardło). Jeśli kontakt jest według sędziego za silny, ale nie zmniejsza możliwości zawodnika do wygrania, powinno zostać przyznane CHUKOKU. Za drugi kontakt w takim samym przypadku, powinno zostać przyznane KEIKOKU i IPPON (jeden punkt), zostaje przyznany przeciwnikowi. Za trzecie takie przewinienie powinno zostać przyznane HANSOKU CZUI i NIHON (dwa punkty), kontuzjowanemu przeciwnikowi. Za następne przewinienie przyznaje się dyskwalifikację przez HANSOKU.


KONTAKT NA TWARZ -KADECI

dla kadetów, wszystkie techniki na głowę, twarz i szyję muszą mieć absolutną kontrolę. Jeśli napięstnik dotknie celu, wówczas Zespół Sędziowski nie przyzna punktu. Kopnięcia na głowę, twarz i szyję, są dozwolone, o ile jest to lekkie "dotknięcie skóry". W przypadku technik, które są wykonywane z kontaktem uznawanym za dotknięcie "napięstnika" czy "skóry", Zespół Sędziowski może przyznać ostrzeżenie lub karę. Jakakolwiek technika na głowę, twarz czy szyję, która powoduje kontuzję, nieważne jak lekką, otrzyma ostrzeżenie lub karę, chyba, że nie została spowodowana przez zawodnika.
SP musi przez cały czas obserwować kontuzjowanego zawodnika. Krótkie opóźnienie w werdykcie, pozwala na ujawnienie się symptomów urazu, takich jak np. krwawienie z nosa. Obserwacja może ujawnić próby zawodnika do pogorszenia lekkiej kontuzji, w celu zdobycia przewagi taktycznej. Przykładem tego jest gwałtowne dmuchanie przez kontuzjowany nos lub mocne pocieranie twarzy grzbietem ochraniacza.
Wcześniejsze kontuzje mogą być przyczyną większych niż stopień doznanego urazu i sędziowie muszą wziąć to pod uwagę, kiedy rozważają przyznanie kary za pozornie nadmierny kontakt. Na przykład, to, co wydaje się, że jest stosunkowo lekkim kontaktem, może spowodować, że zawodnik nie będzie mógł kontynuować walki, ze względu na kumulujący się efekt urazów otrzymanych we wcześniejszych walkach. Przed rozpoczęciem walki, Szef Planszy, powinien sprawdzić karty medyczne zawodników i upewnić się, że są zdolni do walki. SP musi zostać poinformowany, jeśli zawodnik był leczony z powodu kontuzji.
Zawodnicy, którzy reagują przesadnie na lekki kontakt, w taki sposób, jak np. trzymanie się za twarz i zataczanie się lub niepotrzebny upadek, w celu, by sędziowie ukarali ich przeciwnika, zostaną natychmiast ostrzeżeni lub ukarani.
Symulowanie kontuzji, która nie istnieje, jest poważnym naruszeniem przepisów. Kara SHIKAKU może zostać nałożona na przeciwnika, który symuluje kontuzję, kiedy takie zachowanie, jak np. upadek i zwijanie się na podłodze, nie jest poparte wystąpieniem oznak współmiernych do kontuzji orzeczonej przez neutralnego lekarza. Wyolbrzymienie kontuzji jest nie mniej poważnym przekroczeniem. Za wyolbrzymianie kontuzji może być przyznane ostrzeżenie lub kara.
Zawodnicy, którzy dostaną SHIKAKU za wyolbrzymianie kontuzji, zostaną zabrani z pola walki i przekazani w ręce Komisji Medycznej, która natychmiast przebada zawodnika. Komisja Medyczna przygotuje swój raport przed końcem zawodów, do rozważenia przez Komisję Sędziowską. Zawodnicy, którzy wyolbrzymiali kontuzję, będą podlegali ostrzejszym karom, włączając w to zawieszenie w prawach zawodnika, za powtarzające się takie wypadki.
Gardło jest obszarem szczególnie podatnym na kontuzje i nawet za najlżejszy kontakt należy przyznać ostrzeżenie lub karę, chyba że poszkodowany sam do tego doprowadził.
Techniki rzutów są podzielone na dwa rodzaje. Ustalone "konwencjonalne" podcięcia karate, takie jak de ashi barai, ko uchi gari itd., wtedy gdy przeciwnik zostaje wytrącony z równowagi lub rzucony, ale bez wcześniejszego chwycenia go- i takie rzuty, które wymagają chwytu czy trzymania w trakcie wykonywania rzutu. Takie rzuty można próbować wykonywać tylko wtedy, gdy wcześniej zostało wykonane realne uderzenie karate lub jako kontratak, gdy przeciwnik pierwszy atakował i usiłował wykonać rzut lub trzymanie. Oś rzutu nie może znajdować się powyżej lini bioder i przeciwnik musi być trzymany przez cały czas rzutu, tak, aby mógł bezpiecznie wylądować. Rzuty powyżej barków, takie jak seio nage, kata garuma, są zakazane, jak również "rzuty poświęcenia", takie jak tomoe nage, sumi gaeshi itp. Jeśli przeciwnik zostaje kontuzjowany, co jest rezultatem rzutu, Zespół Sędziowski zadecyduje przyznać za to karę.
Techniki otwartych rąk na twarz są zabronione, ze względu na ich niebezpieczeństwo dla oczu zawodnika.
JOGAI odnosi się do sytuacji, gdy stopa zawodnika lub jakakolwiek część jego ciała dotyka podłogi poza obszarem walki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik zostaje wypchnięty lub wyrzucony z pola walki przez przeciwnika.
Moment przy którym ogłasza się "YAME" jest pomocny przy określeniu wykroczenia JOGAI. Jeśli AKA wykona skuteczną technikę, a następnie wyjdzie poza pole, to powinna zostać wydana komenda "YAME" po zaliczeniu techniki, natomiast wyjście poza pole ma miejsce poza czasem walki i nie może być ukarane. Jeśli próba zdobycia zdobycia punktu przez AKA się powiedzie, to wówczas komenda "YAME" nie wystąpi i wyjście poza pole zostanie zanotowane. Jeśli SHIRO wyjdzie poza pole, tuż po punktowanym ataku AKA, wówczas komenda "YAME" wystąpi po zaliczeniu ataku i nie będzie kary za wyjście. Jeśli SHIRO wychodzi sam lub w czasie punktowanego ataku AKA (z AKA pozostającym wewnątrz pola walki), wówczas oba punkty AKA przyznawane są dla AKA, a SHIRO otrzymuje karę za JOGAI.
Zawodnik, który systematycznie cofa się bez wykonania efektywnej kontry, nie dając przeciwnikowi szans na zdobycie punktu musi zostać ostrzeżony lub ukarany. Zdarza się to często podczas końcowych sekund walki. Jeśli takie zachowanie zdarza się, gdy do końca walki zostało więcej niż 10 sekund, zawodnik otrzyma ostrzeżenie. Jeśli wcześniej zawodnik otrzymał już karę lub kary w Kategorii 2, to będzie to kolejna kara. Jeśli jednak, do końca walki pozostało mniej niż 10 sekund, wówczas SP ukarze zawodnika Keikoku i przeciwnikowi przyzna Ippon. Jeśli przyznano wcześniej karę lub kary, zawodnik otrzyma następną karę wynikającą z gradacji kar. Jednakże SP musi upewnić się, czy zawodnik nie cofa się przypadkiem dlatego, że jego przeciwnik zachowuje się nierozważnie lub w sposób niebezpieczny i w takim przypadku atakujący powinien otrzymać ostrzeżenie lub karę.
Przykładem MUBOBI jest sytuacja, gdy zawodnik z pełnym zaangażowaniem przystępuje do ataku nie dbając o własne bezpieczeństwo. Niektórzy zawodnicy, rzucając się do ataku a techniką OI-ZUKI, nie są w stanie zablokować kontrataku. Tego typu atak stanowi akt MUBOBI i nie może być punktowany. Jako taktyczny, teatralny ruch, niektórzy zawodnicy, odwracają się natychmiast po akcji udając, że udało mu się zdobyć punkt. Opuszczają swoją gardę i przestają zwracać uwagę na przeciwnika. Powodem odwrócenia się, jest chęć zwrócenia uwagi SP na ich technikę. Jest to również czysty akt Mubobi. Jeśli zawodnik odnosi kontuzję i jest to z winy przeciwnika, SP może odmówić przyznania kary dla przeciwnika.
Jakiekolwiek obraźliwe zachowanie się człowieka oficjalnej ekipy, może spowodować dyskwalifikację z zawodów zawodnika, całej drużyny lub delegacji.


ARTYKUŁ 9: KARY
OSTRZEŻENIE (CHUKOKU):

może zostać nałożone za towarzyszące, mniejsze przewinienie lub za pierwszy wypadek mniejszego przewinienia.
KEIKOKU:

Jest to kara, za którą przeciwnik otrzymuje Ippon (jeden punkt). Keikoku jest przyznawane za mniejsze przewinienia, po uprzednim udzieleniu ostrzeżenia w tej walce, lub jeśli przewinienie nie jest tak poważne, aby przyznać Hansoku-Chui.


HANSOKU-CHUI:

Jest to kara, za którą przeciwnik otrzymuje Nihon (dwa punkty). Hansoku-Chui jest zazwyczaj nakładane, za przewinienie które już było uprzednio ukarane w tej walce Keikoku, chociaż można przyznać je bezpośrednio za poważne przewinienie, które nie zasługuje na Hansoku.
HANSOKU:

Jest przyznawane za bardzo poważne przewinienie lub kiedy Hansoku-Chui zostało już przyznane. Wynikiem jest dyskwalifikacja zawodnika. W walkach drużynowych kontuzjowany zawodnik otrzymuje dodatkowe 8 punktów plus wszystkie punkty przeciwnika, o ile noty przeciwnika są wyższe niż jego własne.


SHIKAKU:

To dyskwalifikacja z danego turnieju, rozgrywek lub meczu. W celu określenia zakresu obowiązywania kary Shikaku musi być przeprowadzona narada Komisji Sędziowskiej. Shikaku może zostać odwołane. Kara ta zostaje nałożona w przypadku gdy zawodnik podejmuje działania, które godzą w prestiż i honor Karate-Do, oraz inne zachowania, które pozostają w sprzeczności z przepisami. W walkach drużynowych, jeśli członek drużyny otrzyma Shikaku, przeciwnik otrzyma dodatkowe 8 punktów plus wszystkie punkty przeciwnika, o ile noty przeciwnika są wyższe niż jego własne.


OBJAŚNIENIE:

Kategoria 1 i Kategoria 2 przewinień, nie krzyżują się.
Kara może być nakładana za wykroczenie tylko raz, powtórzenie tego samego wykroczenia musi pociągnąć za sobą karę o większej surowości. Nie jest możliwe np. ukaranie zawodnika ostrzeżeniem lub karą za zbyt mocny kontakt, a następnie udzielenie ostrzeżenia za drugi przypadek nadmiernego kontaktu.
Ostrzeżeń (Chukoku) udziela się w sytuacji, gdy jasno widać, że wykroczenie jest mniejszej wagi, a szansa zawodnika na zwycięstwo, nie została (zdaniem Zespołu Sędziowskiego) zmniejszona przez faul przeciwnika.
Kara Keikoku może zostać przyznana bezpośrednio, bez uprzedniego ostrzeżenia. Keikoku jest zwykle nakładane w sytuacji, gdy szansa zawodnika na zwycięstwo (zdaniem Zespołu Sędziowskiego) jest lekko osłabiona przez faul.
Hansoku-Chui może zostać przyznane bezpośrednio, lub po ostrzeżeniu, lub po Keikoku i stosowane jest wtedy, gdy potencjalna szansa zawodnika na zwycięstwo została poważnie zmniejszona (zdaniem Zespołu Sędziowskiego) przez faul przeciwnika.
Hansoku jest nakładane za łączne kary, ale może też zostać nałożone bezpośrednio za poważne naruszenie przepisów. Stosowane jest w sytuacji, gdy (zdaniem Zespołu Sędziowskiego), szansa zawodnika na zwycięstwo została zredukowana praktycznie do zera przez faul przeciwnika.
Jakikolwiek zawodnik, który otrzyma Hansoku za spowodowanie kontuzji, który zdaniem Zespołu Sędziowskiego i Szefa Planszy, zachowuje się nierozważnie lub niebezpiecznie, lub nie ma wymaganej kontroli prezentowanych technik, wymaganej dla zawodów WKF, zostanie zgłoszony do Komisji Sędziowskiej. Komisja Sędziowska zadecyduje, czy ten zawodnik zostanie zawieszony z udziału w pozostałych konkurencjach i/lub następnych zawodach.
Shikkaku może zostać nałożone bezpośrednio bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Zawodnik nie musi popełnić wykroczenia, aby otrzymać tę karę - wystarczy, że trener lub nie walczący członek drużyny zachowują się w sposób naruszający prestiż i honor Karate-Do. Jeśli SP jest przekonany, że zawodnik działał złośliwie, to bez względu na to czy to, czy jego działania spowodowały kontuzję przeciwnika, czy nie, kara Shikkaku, a nie Hansoku, jest właściwą karą.
Shikkaku musi zostać ogłoszone publicznie.


ARTYKUŁ 10: KONTUZJE I WYPADKI NA ZAWODACH
Kiken lub rezygnacja ma miejsce wtedy, gdy zawodnik lub zawodnicy nie stawiają się na pole walki po wywołaniu, nie mogą kontynuować walki, rezygnują z walki lub zostają wycofani decyzją SP. Podstawą do rezygnacji z walki może być kontuzja nie wynikająca z zachowania przeciwnika.
Jeżeli dwóch zawodników spowoduje jednocześnie kontuzję u siebie nawzajem lub jeśli odczuwają skutki wcześniejszych kontuzji oraz zostają uznani przez lekarza zawodów za niezdolnych do kontynuacji walki, to walka zostaje rozstrzygnięta na korzyść tego zawodnika, który miał więcej punktów do momentu przerwania walki. Jeżeli ilość punktów jest taka sama, to o wyniku walki decyduje Hantei.
Zawodnik, który został uznany przez lekarza zawodów za niezdolnego do walki, nie może już ponownie walczyć w tych zawodach.
Kontuzjowany zawodnik, który wygrywa walkę przez dyskwalifikację przeciwnika, nie może ponownie walczyć bez zgody lekarza. Jeśli jest kontuzjowany, może wygrać drugą walkę przez dyskwalifikację, ale natychmiast po tym zostaje wycofany z dalszych walk Kumite na tych zawodach.
Jeśli zawodnik zostaje kontuzjowany, SP powinien natychmiast przerwać walkę i zawołać lekarza. Lekarz jest upoważniony jedynie do postawienia diagnozy i udzielenia pomocy.
Zawodnik, który zostaje kontuzjowany w czasie walki i potrzebuje opieki medycznej, otrzyma na to 3 minuty czasu. Jeśli opatrzenie nie skończy się w tym czasie, SP zadecyduje, czy zawodnik zostanie odsunięty od dalszej walki (Artykuł 13, § 9d), czy zostanie przedłużony czas opatrywania.
W przypadku, jeśli zawodnik, upadnie, zostanie rzucony lub przewrócony i nie stanie natychmiast w pełni wyprostowany na nogach, SP daje sygnał gwizdkiem do Sędziego Mierzącego Czas, aby rozpoczął mierzenie czasu 10 sekund, wzywając jednocześnie w razie konieczności lekarza. Sędzia Mierzący Czas zatrzyma zegar w momencie, gdy SP podniesie do góry rękę.

OBJAŚNIENIE:

Jeśli lekarz zawodów uzna zawodnika za niezdolnego do dalszej walki, to należy dokonać odpowiedniego wpisu w karcie kontrolnej zawodnika. Zakres niezdolności powinien być podany w sposób zrozumiały dla innego Zespołu Sędziowskiego.
Zawodnik może wygrać przez dyskwalifikację przeciwnika, spowodowaną nagromadzeniem drobnych przewinień Kategorii 1. Zwycięzca może przy tym nie doznać większych kontuzji. Kolejne zwycięstwo w ten sposób, musi spowodować wycofanie zwycięzcy, pomimo tego, iż fizycznie może on być zdolny do dalszej walki.
SP może wezwać lekarza tylko wtedy, gdy zawodnik został kontuzjowany i potrzebuje opieki medycznej.
Lekarz obowiązany jest do właściwego postępowania medycznego przy wydawaniu opinii o zdolności do walki, każdego kontuzjowanego zawodnika.
Kiedy stosujemy przepis "10 sekund", czas powinien być kontrolowany przez specjalnie do tego celu wyznaczonego sędziego. Sygnał ostrzegawczy po upływie 7 sekund (1 gong), a końcowy sygnał - po upływie 10 sekund (2 gong). Sędzia Mierzący Czas może włączyć stoper, tylko na sygnał SP. Sędzia Mierzący Czas powinien zatrzymać stoper w momencie, gdy zawodnik stanie całkowicie wyprostowany i gdy SP podniesie rękę do góry.
Zespół Sędziowski podejmuje decyzje o wygranej na podstawie Kiken, Hansoku czy Shikkaku, zależnie od okoliczności.
W walkach drużynowych, jeśli członek drużyny otrzyma Kiken, jego przeciwnik uzyska wtedy dodatkowe 8 punktów, plus aktualną ilość punktów jego przeciwnika, o ile będzie miał on wyższą ilość punktów, niż jego własne.
_________________
Gladii ius et potestas

Ius vitae ac necis
WWW.GLADIO.COM.PL
MMA POLSKA LUBLIN SWIDNIK
Specjalnoje Naznaczenije
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
GLADIO SYNDICATE MMA VALE TUDO BJJ MUAY THAI POLSKA LUBLIN SWIDNIK INFO SPORT
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 11