FORUM MMA | VALE TUDO | BJJ  | MUAY THAI | GLADIO Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album  Download
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
GOKOR Chivichyan " Armenski Zabojca "
Autor Wiadomość
Dr W 
Administrator
Beyond The Cage


Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 16 Kwi 2007
Posty: 2955
Skąd: MMA POLSKA MMA LUBLIN MMA SWIDNIK
Wysłany: 2011-11-26, 05:36   GOKOR Chivichyan " Armenski Zabojca "

1 http://www.youtube.com/wa...Q&feature=share

2 http://www.youtube.com/wa...feature=related

3 http://www.youtube.com/wa...feature=related

4 http://www.youtube.com/wa...feature=related
_________________
Gladii ius et potestas

Ius vitae ac necis
WWW.GLADIO.COM.PL
MMA POLSKA LUBLIN SWIDNIK
Specjalnoje Naznaczenije
 
 
     
Yoshi 
Administrator
Absoluto Cookie Monster


Wiek: 31
Dołączył: 15 Lip 2007
Posty: 2135
Skąd: Swidnik
Wysłany: 2011-11-28, 17:05   

?wietne
_________________
Some things are worth fighting for... some dreams never die

WWW.MMA.GLADIO.SWIDNIK.NET
MMA INFO
MMA POLSKA

This moment will not be mine again. Break every limit. Hold nothing back. I am the architect of my reality. Right here. Right now. Regardless the situation, no matter how hopeless the outcome may be, I will never quit, and I will never back down.
 
 
     
Yoshi 
Administrator
Absoluto Cookie Monster


Wiek: 31
Dołączył: 15 Lip 2007
Posty: 2135
Skąd: Swidnik
Wysłany: 2011-11-29, 12:33   

Galeria zdj?? z Hayastan MMA Academy a w?r?d fotek tak?e to zdj?cie :) kto? poznaje? :mrgreen:

http://gokor.smugmug.com/...4847530_ZbQtRjp
_________________
Some things are worth fighting for... some dreams never die

WWW.MMA.GLADIO.SWIDNIK.NET
MMA INFO
MMA POLSKA

This moment will not be mine again. Break every limit. Hold nothing back. I am the architect of my reality. Right here. Right now. Regardless the situation, no matter how hopeless the outcome may be, I will never quit, and I will never back down.
 
 
     
Yoshi 
Administrator
Absoluto Cookie Monster


Wiek: 31
Dołączył: 15 Lip 2007
Posty: 2135
Skąd: Swidnik
Wysłany: 2011-11-29, 13:57   Gokor.com


Imi? I nazwisko: Gokor Chivichyan
Rola w Hayastan Academy: Za?o?yciel I g??wny instruktor
Szko?a: Hayastan MMA Academy (Hayastan Top Team) N. Hollywood CA
Instruktor: No Gi Grappling, Gi Grapplingusadojo.com

Najm?odszy z trzech braci, Gokor Chivichyan urodzi? si? 10 maja 1963 roku w Erywaniu w Armenii. Gokor by? bardzo agresywnym dzieckiem i zdarza?o mu si? bi? ze starszymi od siebie dzie?mi, kt?re mieszka?y w okolicy. Po ujrzeniu walk na ulicach Erywania, student Dinamo Studio zaprosi? pi?cioletniego Gokora na treningi w jego szkole. Ju? od pierwszego dnia w szkole, g??wny instruktor zapas?w wiedzia?, ?e Gokor to ?wietny materia? na sportowca. Po roku intensywnych trening?w, Gokor rozpocz?? treningi w Sambo. Trenowa? minimum 4 - 5 godzin dziennie z wi?kszymi i bardziej zaawansowanymi sparingpartnerami, cz?sto ich pokonuj?c.

W 1971 roku Gokor wzi?? udzia? w swoim pierwszym turnieju – Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Junior?w w Armenii, kt?ry wygra? pokonuj?c swoich przeciwnik?w szybko i bez problem?w.

W wieku dziewi?ciu lat, Gokor ponownie stan?? do rywalizacji w turnieju junior?w Sambo, na kt?rym r?wnie? zaj?? pierwsze miejsce w kategorii 10 – 12 lat. Zdoby? z?oty medal i zakwalifikowa? si? do 72 Mi?dzynarodowych Mistrzostw ZSRR Junior?w w Sambo w Rosji.
Rok 1973 by? dla Gokora szczeg?lny, poniewa? rozpocz?? szkolenie Judo i wystartowa? w Mi?dzynarodowych Mistrzostwach Junior?w w Armenii, a nast?pnie wzi?? udzia? w Mi?dzynarodowych Mistrzostwach Rosji Junior?w w Judo. To by?y pierwsze zawody w kt?rych Gokor do?wiadczy? goryczy pora?ki. W walce fina?owej, Gokor przegra? przez decyzj? s?dzi?w z trzykrotnym zwyci?zc? tych zawod?w. Chivichyan musia? wr?ci? do domu ze srebrnym medalem, lecz ta pora?ka zach?ci?a go do jeszcze ci??szych trening?w i przysi?g? sobie, ?e nigdy wi?cej nie przegra ?adnej walki.

W 1974r. ponownie przyby? do Rosji, aby walczy? w Mi?dzynarodowych Mistrzostwach ZSRR Junior?w Judo i Sambo. Spe?niaj?c wcze?niej z?o?on? obietnic?, Gokor wywalczy? dwa z?ote medale w obu turniejach. Od 1974 do 1979r. Gokor kontynuowa? starty w zawodach Judo i Sambo nie tylko w ZSRR, ale tak?e w Europie i na ca?ym ?wiecie.
W 1980r. zakwalifikowa? si? do radzieckiego zespo?u olimpijskiego w Judo, ale nie da? rady pokona? starszego i bardziej do?wiadczonego przeciwnika, kt?ry odebra? mu z?oty medal. Gokor by? bardzo rozczarowany faktem, i? nie jest w stanie konkurowa? z zawodnikami na igrzyskach olimpijskich.

Rok p??niej Gokor wraz z rodzin? przeprowadzi? si? do Stan?w Zjednoczonych (Los Angeles).

Chivichyan nie zaprzesta? w d??eniach do spe?nienia marzenia jakim by?o zdobycie olimpijskiego z?ota. Za swoj? wytrwa?o?? zosta? nagrodzony przez mo?liwo?? szkolenia z legend? Gene „Judo” LeBell. Gene zacz?? naucza? Gokora technik, kt?rych Ormianin jeszcze nigdy nie zna?. Gokor szybko zacz?? dodawa? owe techniki do swoich trening?w.


Gene LeBell i Gokor Chivichyan
gokor.smugmug.com


Dla 17-letniego Gokora by? to trudny okres, treningi, nauka j?zyka angielskiego, praca i pr?ba poznania kultury ameryka?skiej. Pocz?wszy od 1982r. Gokor zacz?? startowa? w turniejach Judo i walkach Professional No-Holds-Barred World Championship, gdzie ka?de chwyty by?y dozwolone. Niekt?re walki by?y toczone za pieni?dze a inny tylko dla do?wiadczenia i emocji.

Zawodowe walki i g??d startu w turniejach zaprowadzi?y Gokora w nowe miejsca m.in. takie jak Francja, Japonia, Tajlandia, Meksyk, Kanada, Niemcy i Anglia. Gokor postanowi? rozwin?? sw?j wachlarz technik i rozpocz?? treningi boksu i Muay Thai w celu poprawy ju? i tak ogromnych umiej?tno?ci walki w st?jce.

Celem Gokora by?y ci??kie treningi oraz otrzymanie obywatelstwa USA, aby m?g? wystartowa? w 1984 roku w igrzyskach olimpijskich z zespo?em Judo z USA, jednak nie by? w stanie tak szybko zdoby? obywatelstwa. Podr??uj?c tam i z powrotem mi?dzy Ameryk? i Rosj?, Gokor zakwalifikowa? si? do radzieckiego zespo?u, ale i tym razem nie m?g? dosta? si? na igrzyska olimpijskie ze wzgl?du na radziecki bojkot.

W 1987r. rywalizowa? o Mi?dzynarodowy Puchar ?wiata Judo w Hiszpanii. Po 8 zwyci?stwach, doszed? do fina?u trafiaj?c na silnego przeciwnika z Francji. Po trzyminutowej walce, Gokor wygra? przez ippon.


completemartialarts.com


Mia? mo?liwo?? pozna? bardzo dobrych i silnych zawodnik?w z Brazylii, kt?rzy trenowali Jiu-Jitsu. Byli oni pod ogromnym wra?eniem jego umiej?tno?ci i zaprosili go na wsp?lne treningi. Do dzi? s? oni dobrymi przyjaci??mi i odwiedzaj? si? w swoich szko?ach.

Ameryka?ska Federacja Judo pomog?a Gokorowi w uzyskaniu obywatelstwa USA w listopadzie 1987 roku aby ten m?g? zakwalifikowa? si? do kadry olimpijskiej. Kolejnym problemem okaza? si? czas a raczej jego brak w zwi?zku z czym Chivichyan nie zdoby? odpowiedniej ilo?ci punkt?w aby rywalizowa? na olimpiadzie.

W roku 1989 zdoby? cztery tytu?y mistrzowskie Professional World NHB/MMA i by? gotowy na kompletnie nowe wyzwanie, ma??e?stwo! Mierz?c si? z tym wyzwaniem, Gokor zdecydowa? si? przej?? na emerytur? jako zawodowy i profesjonalny zawodnik. Po?wi?ci? si? rodzinie, swojej ?onie Narine oraz nowonarodzonemu dziecku, Arthurowi urodzonemu 16 maja 1990 roku.

Gokor Chivichyan mia? walk? we krwi, dlatego d?ugo oczekiwana Akademia Hayastan MMA zosta?a otwarta w Hollywood w 1991 roku. W swojej d?ugiej historii zwyci?stw i zdobytych tytu??w mistrza dzi?ki unikalnemu systemowi walki, Gokor za?o?y? swoj? w?asn? szkol?, kt?ra odnios?a olbrzymi sukces dzi?ki setkom ambitnych uczni?w.


Hayastan Academy
gokor.smugmug.com


Hayastan MMA Academy przyjmowa?a ludzi z ca?ego ?wiata, kt?rzy chcieli tam trenowa?, zyska?a reputacj? w spo?eczno?ci sport?w walki oraz nale?ne miejsce jako o?rodek, gdzie mo?na trenowa? Mixed Martial Arts (MMA).

Od samego pocz?tku uczniowie Gokora trenowali ci??ko i pi?li si? g?ry, aby sta? si? mistrzami w Judo, Jiu-Jitsu/BJJ, Submission Grappling, Sambo, MMA, w tym tak?e ekstremalnych walk w Pancrase, UFC, WEC, Dream, M-1 oraz Strikeforce.

Gokor dostawa? wiele propozycji walk w tych organizacjach, lecz wola? siebie w roli nauczyciela mistrz?w. Mimo tylu rzeczy jakie dzia?y si? w jego ?yciu, znalaz? jeszcze czas, aby wystartowa? i wygra? zawody US Judo Nationals w 1994 roku.

Jedyn? rzecz?, kt?ra mog?a przy?mi? sukcesy jego uczni?w by?y narodziny jego drugiego syna Garry’ego 17 lipca 1996 roku.

W styczniu 1997r. trafia si? okazja aby na moment zapomnie? o emeryturze i podj?? walk? na kolejnych zawodach Professional No-Holds Barred World Championship. Jego przeciwnikiem by? mistrz ?wiata NHB/MMA z Japonii Bill „Mr. Maeda” Maeda, kt?rego rekord to ponad 200 zwyci?stw i ani jednej pora?ki. Dla Gokora, ta walka nie by?a typowym wyzwaniem, lecz szans? pokazania wszystkim jak niszczycielski i efektywny jest styl Hayastan MMA. Walka odby?a si? w po?owie 1997 roku i by?a transmitowana na ca?ym ?wiecie w systemie pay-per-view. Przy ogromnej publiczno?ci w Alabamie Gokor pokona? Mr. Maede w 51 sekund przy dopingu swoich przyjaci??, rodziny i uczni?w. Gokor w tej walce zaszokowa? wielu widz?w swoj? szybko?ci?, wytrzyma?o?ci? i technik?.
W tym samym roku Gokor zosta? w??czony do grona s?aw czarnych pas?w i wyr??niony presti?ow? nagrod? „Instruktor Judo roku 1997”

Akademia Gokora i jego rola jako za?o?yciela szko?y zosta?a opisana w wielu magazynach i czasopismach takich jak Kung Fu Magazine, Black Belt, Jiu-Jitsu, Grappling, Karate, niemiecki Budo Magazine, Los Angeles Times oraz wielu innych gazetach na ca?ym ?wiecie.

(1984-1997r.) Poza uczeniem adept?w sport?w walki, Gokor mia? r?wnie? okazj? pojawi? si? na srebrnym ekranie jako aktor i kaskader w filmach fabularnych, takich jak Blood Sport II, Streets of Rage, Personal Vendetta w programach telewizyjnych takich jak JAG, It’s On Your Good oraz programach sportowych i informacyjnych. Od tamtego czasu do teraz, Gokor pojawia? si? jeszcze w wielu innych filmach, programach rozrywkowych i innych mediach.

Nic jednak nie mo?e si? r?wna? z treningami syna Arthura i obserwowaniem jak pi?ciokrotnie wygrywa Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Judo Junior?w oraz zawody olimpijskie Judo w 2000 roku. Z tego rodzaju sukcesami, Arthur przechodzi do No Gi Submission Grappling oraz trening?w MMA jednocze?nie kontynuuj?c treningi Judo.

Obecnie Gokor trenuje profesjonalnych zawodnik?w oraz amator?w Judo, Sambo i MMA. Wielu mistrz?w MMA z ca?ego ?wiata przyje?d?a dzi? do Hayastan MMA Academy w celu wymiany wiedzy z Gokorem. Filie Hayastan Academy znajduj? si? w ca?ej Ameryce P??nocnej, Europie i w Armenii.Gokor i Gegard Mousasi z prawej
gokor.smugmug.comGokor prowadzi tak?e seminaria na ca?ym ?wiecie oraz szkoli instruktor?w samoobrony LAPD (Policja Los Angeles) od 1996 roku. Otrzyma? wyr??nienia od w?adz i spo?eczno?ci miasta Los Angeles za swoje us?ugi i za szkolenie s?u?b mundurowych. Na policji Los Angeles si? nie ko?czy poniewa? naucza? tak?e ludzi z FBI, liczne zespo?y SWAT oraz Interpolu w Europie.

W 2008 roku Gokor Chivichyan wraz z zespo?em Judo ze swojej akademii pojawi? si? na Mi?dzynarodowych Mistrzostwach USA w Judo i co by?o niespodziank? dla wielu os?b sam wzi?? udzia? w zawodach. Zosta? poproszony o reprezentowanie klubu i ca?ego kraju. Na pocz?tku nie chcia? bra? udzia?u w mistrzostwach z powodu kontuzji i nie przygotowania do walki. Po wielu pro?bach da? si? nam?wi? w efekcie czego zdominowa? konkurencj? i wygra? turniej.

Gokor startuje w zawodach by? mo?e dla zabawy, mo?e dla pieni?dzy jednak jego marzeniem jest to, aby Gene LeBelle & Gokor’s Hayastan Fighting Association (HFA / Dawniej – Grappling World) rozga??zia?a si? na ca?ym ?wiecie, a ich uczniowie mogli zaj?? tak daleko jak Gokor lub jeszcze dalej.


bushido24.pl


Gokor w swoim rekordzie ma ponad 400 wygranych walk w NHB, MMA, Judo, BJJ, Submission Grappling i Sambo. Jako zawodowy fighter nie przegra? ani razu. Mimo, ?e osi?gn?? tak wiele sukces?w w ?wiecie sport?w walki, Gokor jest pokornym, uczciwym i przyjaznym cz?owiekiem dla ka?dego kogo napotka. Jego szacunek dla wszystkich ludzi jest pierwsz? rzecz? jak? mo?na zaobserwowa? w pierwszych sekundach spotkania z nim. Ta niezwyk?a postawa czyni go prawdziwym mistrzem nie tylko w walce, ale tak?e mistrzem w ?yciu.

Kontakt z Hayastan MMA Academy:
Tel. 1-877-700-Gokor (4656)
Adres: 7229 Atoll Ave., North Hollywood Ca 91605

WWW.GOKOR.COM

T?umaczenie
Pawe? “Yoshi” Pradyszczuk
_________________
Some things are worth fighting for... some dreams never die

WWW.MMA.GLADIO.SWIDNIK.NET
MMA INFO
MMA POLSKA

This moment will not be mine again. Break every limit. Hold nothing back. I am the architect of my reality. Right here. Right now. Regardless the situation, no matter how hopeless the outcome may be, I will never quit, and I will never back down.
 
 
     
Dr W 
Administrator
Beyond The Cage


Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 16 Kwi 2007
Posty: 2955
Skąd: MMA POLSKA MMA LUBLIN MMA SWIDNIK
Wysłany: 2011-11-29, 13:59   

Super
_________________
Gladii ius et potestas

Ius vitae ac necis
WWW.GLADIO.COM.PL
MMA POLSKA LUBLIN SWIDNIK
Specjalnoje Naznaczenije
 
 
     
gremlin 
Banda Spam
Pippin


Pomógł: 3 razy
Wiek: 27
Dołączył: 01 Maj 2009
Posty: 827
Skąd: Lubartow
Wysłany: 2011-11-29, 15:12   

Very nice :->
_________________
"Czy jest coś piękniejszego niż dachy Hajot Hakados, fioletowiejące z nadejściem wieczoru?"
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
GLADIO SYNDICATE MMA VALE TUDO BJJ MUAY THAI POLSKA LUBLIN SWIDNIK INFO SPORT
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 11